WEBová (WWW) prezentace s možností elektronického obchodu od 3.000,- Kč

Webová prezentace firmy je dnes velkým marketingovým nástrojem. Nabízíme našim zákazníkům komplexní řešení této Internetové aplikace. Vytvoření „tváře“ webu (webdesign), vytvoření elektronického obchodu, hosting na našich serverech, naplnění webu a e-obchodu daty zákazníka a samozřejmě také zaškolení.


Nabídka obsahuje následující položky:

1. Vzhled webu je možné realizovat jedním z následujících možností:

Zákazník dodá návrh vzhledu včetně rozložení html a stylů (CSS) 0,- Kč . Služba vyhledání a výběru 10 vhodných vzhledů 700,- Kč (zákazník po té zvolí jeden s těchto deseti předvybraných vzhledů). Tvorba individuálního návrhu vzhledu naším grafikem 5.000,- Kč

2. Adaptace vybraného, vytvořeného či dodaného vzhledu na webové stránky 3.000,- Kč.

3.1 Uzavření smlouvy minimálně na jeden rok, na používání webových stránek s elektronickým obchodem na serveru CCS :

Cena pronájmu elektronického obchodu. 300,- Kč/měsíc.

Ostatní položky jsou volitelné dle přání zákazníka:

4. Instruktáž pro plnění webu 500,- Kč/hodinu
5. Instruktáž pro plnění elektronického obchodu včetně nastavení obchodu dle přání zákazníka 500,- Kč/hodinu
6. Zaregistrování stránek do vyhledávačů 500,- Kč
7. Služba plnění elektronického obchodu:

  • 15,- Kč za položku zboží ke které zákazník dodá podklady v elektronické podobě
  • 40,- Kč za položku zboží ke které zákazník dodá papírové podklady
  • +20,- Kč za položku zboží s chybějící fotkou
  • +20,- Kč za položku zboží s chybějícím popisem
8. Služba aktualizace cen elektronického obchodu:
  • z vhodného formátu v elektronické podobě 500,- Kč
  • z papírové podoby ceníků 10,- Kč/položka zboží
9. Služba plnění webové presentace:
  • 200,- Kč za jednu stránku formátu A4, písmo velikosti 12pt.
  • 20,- Kč za úpravu jedné fotografie dodané zákazníkem v elektronické podobě.
  • 40,- Kč za úpravu jedné fotografie dodané zákazníkem v papírové podobě.


Další přání a požadavky zákazníka budou řešeny individuálně a případné navýšení ceny bude stanoveno dohodou.

Realizované webové presentace

Základní a mateřská škola Křemže http://www.zsmskremze.cz
KP - INVA s.r.o. http://www.kp-inva.cz/
LKW BUDWEISER SPEDITION http://www.lkwbudweiser.cz
LTC - Lawn Tennis Club http://www.teniscb.cz/
Přírodní barvy http://www.prirodnibarvy.cz/
MádlReality.cz http://www.madlreality.cz/
Euroker http://www.euroker.cz/
CCS International s.r.o. http://www.ccsi.cz/
A.Z.B. s.r.o. http://www.azb-zayml.cz/