Převzetí sítě

Ke dni 30. 6. 2009 jsme, na základě vzájemných dohod, předali naší Metropolitní internetovou síť firmě NECOSS s.r.o.. Naše společnost CCS International s.r.o. přestala tímto uvedenou síť provozovat. Provoz sítě a s ním spojené všechny závazky za stejných podmínek přebrala společnost NECOSS s.r.o.

Důležité upozornění

Upozorňujeme všechny uživatele internetové sítě, že předání naší sítě firmě NECOSS, je nezbavuje povinnosti vyrovnat veškeré finanční závazky k naší společnosti, které vznikly užíváním naší Metropolitní internetové sítě do 30.6.2009.