Outsourcing

Principy

Jak se závislost firem na IT neustále zvětšuje, roste také složitost těchto systémů. Zejména narůstá geografická složitost, tím jak zákazníci zavádějí na svých pobočkách ON-LINE systémy spojené s centrálami. Tím vyvstávají nové nároky na bezpečnost dat a spolehlivost.

S rostoucí závislostí firem na IT roste také složitost těchto samotných systémů (zejména narůstá geografická složitost). Zákazníci zavádějí na svých pobočkách ON-LINE systémy spojené s centrálami, což ve výsledku klade stále větší důraz na bezpečnost dat a spolehlivost. Na tuto situaci firmy (zabývající se IT) reagují zavedením nové formy spolupráce tzv. Outsourcing. Jde vlastně o formu pronájmu lidských zdrojů, know-how i samotné techniky, což je navíc doplněno o soubor dalších služeb (prodej techniky, prodej spotřebního materiálu, poradenství). Outsourcing je služba, která nahradí (případně vytvoří) ve Vaší firmě plnohodnotné IT oddělení.

Pilotní výhody

Jaké jsou pilotní výhody oproti vlastnímu IT oddělení nebo one-time (jednorázový servisní zásah náhodně zvolenou firmou z telefonního seznamu) servisu?

  • Kvalita služeb oproti one-time servisu - pracovník je za navržené řešení a odvedenou práci zodpovědný i sám sobě, bude to opět on kdo bude řešit problémy vzniklé na základě chybného rozhodnutí nebo provedené práce, z toho vyplývá že pracovník ve svém zájmu "zná" IT ve firmě, periodicky analyzuje situaci, provádí kroky k předcházení problémům.
  • Kvalita služeb proti vlastnímu IT zaměstnanci - Naši zaměstnanci mají zkušenosti s řešením problémů s více zákazníky a z toho plyne větší rozhled, zkušenosti a organizace práce, dále absolvují různá školení, která je udržují v popředí, nejen k zvládnutí "toho a toho", jsme schopni vlastními silami navrhnout a implementovat řešení, na které by zákazník musel přibrat třetí stranu.
  • Cena služeb proti vlastnímu IT. Pro velké procento malých a středních firem je neekonomické zaměstnávat vlastního IT zaměstnance. Daleko levnější je pronajatá práce (na "pár hodin" týdně nebo měsíčně) našeho specialisty. Firmy tak ušetří na odvodech OSSZ a zdrav. za vlastní zaměstnance.
  • Proveditelnost. Zákazníci mají potřebu např. periodicky a automaticky zálohovat svá životně důležitá data. K tomuto účelu např. zřizujeme automatizovaný systém, periodicky dozorovaný z naší firmy, což je bez servisní smlouvy nemožné.

Zavedení outsourcingových služeb

Jak probíhá zavedení outsourcingových služeb? Naprosto individuálně podle velikosti a potřeb zákazníka, většinou však víceméně podle tohoto scénáře:

  1. Úvodní obchodní jednání, hrubé seznámení se současnou strukturou IT a potřebami zákazníka, diskuze o tom, kam by se chtěl ubírat, nástin našich možností a zkušeností, nástin termínů pro splnění dalších kroků.
  2. Detailní seznamování s problematikou ve spolupráci se stávajícím správcem (pokud existuje), monitorování potřeb, a náročnosti (technologie, dopravní obslužnost atd.).
  3. Návrh servisní smlouvy, upřesňování podrobností, akceptace smlouvy a tím přenesení odpovědnosti.
  4. Empiricky vypozorovaným jevem je, že v počátku spolupráce dochází k realizaci dohodnutých plánů a inovací vyplynuvších z předchozích bodů. Např. většina firem přistupuje na outsourcing v momentě, kdy potřebuje on-line propojit své pobočky a a uvědomuje si, že potřebuje někoho, kdo bude řešení "znát" a zároveň bude schopen vyplynuvší problémy okamžitě řešit.

Věříme, že tato námi nabízená služba založená na dlouhodobé důvěře mezi poskytovatelem a zákazníkem přináší našim zákazníkům úsporu finančních i lidských prostředků.