CCS Carepaq pro školy - Server promo

při uzavření smlouvy na CCS Carepaq od 1.2.2010 do 30.6.2010 získává škola server za 1,- Kč !!!


Úvod

CCS Carepaq logo

Naše nabídka

Nabízíme školám naše řešení a servis , tzv. CCS Carepaq, který usnadňuje a velice zjednodušuje řízení IT školy. Naše řešení je vhodné jednak pro školy, které již mají svého správce IT a také pro školy, kde řeší správu IT jinak, např. dodavatelsky. Naše řešení je také mimořádně vhodnou alternativou k projektu „internet do škol“ (INDOŠ) firmy AutoCont OnLine, a.s. (ACOL). Naše nabídka spočívá, podobně jako řešení AutoContu, v implementaci „šablony řešení“ pro podmínky dané školy. Toto řešení je v současné době plně funkční na osmi školách a mimo jiné obsahuje:

 • IT služby pro učitele a žáky (centrální autentifikace uživatelů, souborový
 • server, poštovní server s webovým přístupem, WWW server a další služby
 • zabezpečení připojení školy k internetu (firewall)
 • servisní služby (údržba serveru v provozu, bezpečnostní aktualizace, vylepšování funkcionality na základě vyhodnocování požadavků škol)
 • správa systému pomocí jednoduché grafické aplikace podobné ASDW

Výhodnost nabídky, kromě ceny za údržbu, spočívá také v naší ochotě zaintegrovat do tohoto řešení i prostředky, které do té doby stály a stojí mimo INDOŠ a dále nabídnout další individuální činnosti dle požadavků školy. Uveďme například zpracování webových stránek nad rámec standardní nabídky, upgrade počítačů atd. Dále nabízíme další služby, které nejsou součástí CCS Carepaq, ale přímo s ním souvisí:

 • dodávky nového hardware, dle zájmu a dohody se školou od "krabicového prodeje", po kompletní dodávky nových učeben na klíč
 • nadstandardní servisní smlouvy (outsourcing)
 • poradenství, konzultace, financování

CCS Carepaq je hlavně snadná a jednoduchá cesta k úspoře finančních nákladů při zachování potřebných nástrojů pro řízení a správu IT školy.
Pro dosažení co nejnižších cen, volíme řešení co nejvíce nezávislé na komerčním softwaru. Míru užití tzv. free softwaru je možno z části ponechat na daných školách, viz kapitola vybavení stanic v popisu řešení.

Reference

CCS Carepaq byl s úspěchem nainstalován a běží na těchto školách:

 • ZŠ Baarova v Českých Budějovicích
 • ZŠ E.Destinové v Českých Budějovicích
 • ZŠ O.Nedbala v Českých Budějovicích
 • ZŠ Lišov
 • ZŠ Velešín
 • ZŠ Trhové Sviny
 • Gymnasium olympijských nadějí v Českých Budějovicích
 • ZŠ Dolní Bukovsko
 • ZŠ Kubatova v Českých Budějovicích
 • ZŠ Křemže
 • ZŠ Zliv
 • ZŠ Netolice
 • ZŠ Nové Hrady
 • ZŠ Dříteň


Další informace naleznete v popisu řešení.