1. Základní funkce CCS Carepaq pro školy typu "CD"

Zajištění serveru a serverových služeb

Pro server je použito řešení na open source softwaru Debian GNU/LINUX na stávajícím serveru. Tím jsou zajištěny nulové náklady na pořízení serverového softwaru včetně všech aktualizací do budoucna. Tento server plní všechny potřebné funkce tak, aby škola byla soběstačnou jednotkou. Jde zejména o tyto funkce:

 • řadič domény (správa uživatelských a žákovských kont) s podobnou funkčností jako řešení ACOL.
 • souborový server pro žáky, provoz a zaměstnance školy
 • mail server s webovým přístupem (pošta žáků a zaměstnanců, podobně jako v internetu do škol)
 • web server (pro hostování webových stránek školy do internetu), router s firewalem
 • server pro obnovu žákovských stanic
 • správa kvót pro adresáře uživatelů

Pokud by škola zamýšlela stávající server nahradit nebo pokud škola ještě žádný server nemá, doporučujeme využít CCS outsourcingu nebo CCS leasingu pro zakoupení nového serveru (viz oddíl Ceny a financování).

Pracovní stanice

Na stanicích zůstaly po zrušení internetu do škol legálně instalovaná WINDOWS 2000 Professional, které doporučujeme školám zachovat a nadále využívat. Z kancelářského softwaru (Word, Excel) doporučujeme přejít na open source software OpenOffice.org v aktuální verzi, čímž zajistíme nulové náklady na jeho pořízení a všechny upgrade do budoucna. Alternativou bude pořízení Microsoft Office v základní verzi, a to buď formou pronájmu či prodeje Jako poštovní klient bude na stanice instalován výborný open source program Mozilla ThunderBird. Z důvodu stability jsou v našem řešení vypnuty cestovní profily. Každý uživatel však má z každé stanice dostupný svůj domácí disk a svůj profil Pošty.

2. Základní funkce CCS Carepaq pro školy typu "A"

Školy typu "A"

Pro tento typ škol (bez serveru) do čtyř počítačů nabízíme podobné řešení s těmito rozdíly:

 • data budou ukládána lokálně na stanice, jinak stejné jako vybavení stanice
 • hostování webových a poštovních stránek školy provedeme na našem serveru

Poznámka

Úmyslně vynecháváme členění škol na "zelené" a "červené". Z hlediska funkčnosti CCS Carepaq zde není rozdíl. Ten je pouze ve finančních nákladech na pořízení nové výpočetní techniky.

3. Připojení k Internetu

Konektivita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo pokyn zajištění připojení škol k internetu a k čerpání účelově určených finančních prostředků (dotací) státního rozpočtu v rámci SIPVZ Projektu P III - Infrastruktura na zajištění připojení škol k internetu atd ... Podmínkou zřízení připojení k internetu je existence počítačové sítě (LAN) v budově školy, pomocí které bude připojení k internetu dostupné na jednotlivých pracovních stanicích. Dnes kdy je technologie ADSL přístupná téměř ve všech lokalitách při splnění podmínek daných MŠMT, lze pro připojení vybrat nejvýhodnější nabídku od různých poskytovatelů. CCS Carepaq neobsahuje připojení na Internet. Tuto službu neposkytujeme. Avšak škole poskytujeme poradenství jak ve výběru vhodného partnera, tak i v realizaci samotného připojení.

4. Realizace CCS Carepaq

Základní služba, její zaveden a údržba

Základní služba spočívá v údržbě systému za podobných podmínek jako v Internetu do škol (s výjimkou poruch hardware, na který skončila záruka). Jde tedy o udržení serveru a celého systému v chodu (pomocí dálkové správy, případně zásahem technika na místě), helpdesk (telefonické + emailové konzultace). Služby nad rámec základní budou zpoplatněny dle aktuálního ceníku naší firmy viz www.ccsi.cz.

V ceně základní služby je také přechod z INDOŠ na CCS Carepaq. Přechod zahrnuje následující práce:

 • Reinstalace a konfigurace serveru
 • Registrování domény podle výběru školy, její technické zprovoznění na serveru školy a její udržování.
 • Zpracování jednoduchých www stránek školy.
 • Instalaci pracovních stanic a systému pro jejich obnovu při havárii dle výběru vybavení
 • Jednoduché zaškolení obsluhy

Jak CCS Carepaq zavést?

Jednoduchou cestou. Spojte se s naší firmou (kontakty zde).

 1. Zašleme vám návrh outsourcingové smlouvy
 2. Dohodneme termín jednání, případně exkurzi na již fungujících školách
 3. Stanovíme termín realizace a technické detaily.
 4. Po podpisu outsourcingové smlouvy projekt dle dohodnutých pravidel realizujeme.

5. Ceny a financování

Ceny CCS Carepaq

'''Pro školy typu C nebo D se serverem a stanicemi''' je cena Základní služby 23.800,- Kč za jeden rok (např. od 1.9.2008 - 31.8.2009). Cena je včetně DPH.

'''Pro školy typu A je cena''' Základní služby 4.800,- Kč za jeden rok plus jednorázový poplatek 500,- Kč za instalaci jednoho počítače. Cena je včetně DPH.

Cena za Základní službu je splatná buď jednorázově a to ke konci měsíce, kdy služba byla instalována nebo pololetně (ke konci měsíce instalace a potom za šest měsíců) anebo měsíčně.

Outsourcing výpočetní techniky

Školy nemusí výpočetní techniku kupovat do vlastnictví, ale můžou si ji najmout od naší společnosti (na 1, 2 nebo 3 roky) s tím, že po uplynutí doby si vezmeme techniku zpět a podle zájmu školy ji nahradíme ji novou. Výhodou outsourcingu bezesporu je, že školy mají při uzavření nové smlouvy k dispozici novou výpočetní techniku. Cena outsourcingu se stanoví na základě požadovaných konfigurací počítačů a další výpočetní techniky, kterou požaduje škola. Měsíční splátka je stálá.

Server za 1,- Kč !!!

Velkou výhodou Carepaqu je také outsourcing CCS serveru. Škola v rámci Carepaqu může bezplatně používat nový CCS server, který po třech letech trvání smlouvy přejde za 1,- Kč do majetku školy.

Příklad ceny outsourcingu

 1. Škola typu "C" uzavřela smlouvu na jeden rok o outsourcingu Základní služby a nového serveru (CCS Hardy E220 Model 2GB/HDD 2x300GB SATAII/DVDRW)
Měsíční úhrada služby je 1.983,- Kč včetně DPH.
 1. Škola typu "A" uzavřela smlouvu na jeden rok o outsourcingu Základní služby
Měsíční úhrada služby je 480,- Kč včetně DPH + jednorázový poplatek 2.000,- Kč včetně DPH za instalaci 4 PC.

Koupě výpočetní techniky

Pořízení výpočetní techniky do vlastnictví se dá realizovat buď koupí zboží s jednorázovou platbou nebo s jednorázovou platbou s odloženou splatností anebo s úhradou zboží na základě smlouvy o splátkovém prodeji (max. počet splátek je 24).

6. Závěr

Věříme, že jako dlouhodobě úspěšná menší firma (vznikli jsme v r. 1990 jako první sou-kromá společnost v kraji) zabývající se IT, jsme schopni nabídnout alternativní řešení k stávajícímu, které vyniká zejména:

 • cenou
 • soběstačností, není závislé na žádném centru, ani naší firmě
 • individuálním přístupem k požadavkům nad rámec "šablony", jak tomu bylo u internetu do škol
 • nezávislostí na proprietárních technologiích (ke všem komponentám našeho řešení i samotným WINDOWS 2000 již dnes existují použitelné alternativy)

7. Reference

CCS Carepaq byl s úspěchem nainstalován a běží na těchto školách:

 • ZŠ Nová v Českých Budějovicích
 • ZŠ Baarova v Českých Budějovicích
 • ZŠ E.Destinové v Českých Budějovicích
 • ZŠ O.Nedbala v Českých Budějovicích
 • ZŠ Lišov
 • ZŠ Velešín
 • ZŠ Trhové Sviny
 • Gymnasium olympijských nadějí v Českých Budějovicích
 • ZŠ Dolní Bukovsko
 • ZŠ Kubatova v Českých Budějovicích
 • ZŠ Zliv
 • ZŠ Netolice

Naše firma spravuje dlouhodobě několik škol formou outsourcingu, kde udržujeme značně nehomogenní prostředí počítačů, operačních systémů a software a (většinou) našich serverů. Jmenujme např. Gymnázium Olympijských nadějí v Českých Budějovicích.