Nákup Microsoft OEM verze

OEM licence je určena pro „Sestavování systémů“ a po instalaci se stává součástí počítače, přičemž nemůže být převeden na jiný počítač. V případě nákupu musíte splňovat podmínky programu Microsoft OEM System Builder, která je vytištěna na obalu produktu. Tyto podmínky přijímáte otevřením balení. Produkt dále můžete zakoupit společně s novým počítačem nebo s následujícími komponentami, které tvoří funkční počítač (základní deska, procesor, operační paměť, pevný disk a skříň počítače včetně zdroje napájení). OEM produkt a počítač nebo komponenty musí být uvedeny na společném nákupním dokladu. OEM produkt není určen k samostatnému prodeji pro účely legalizace. Pro legalizaci systému Windows jsou určeny produkty Get Genuine Kit (GGK) a Get Genuine Windows Agreement (GGWA).

Oprava základní desky po záruce

Základní deska počítače prodaného jednomu z našich zákazníků se porouchala. Potřebuje zákazník novou licenci k softwaru Microsoft, který byl do tohoto počítače předinstalován? Licence k softwaru Microsoft OEM získaná koncovým zákazníkem, jej opravňuje k používání softwaru výhradně ve spojení s hardwarem počítače, se kterým byl software distribuován. Obecně platí, že lze inovovat nebo vyměnit všechny hardwarové součásti počítače koncového zákazníka a koncový zákazník si může zachovat licenci k původnímu softwaru operačního systému Microsoft OEM, s výjimkou inovace nebo výměny základní desky. Pokud dojde k výměně základní desky, vznikne tím nový počítač a je třeba licence k novému softwaru operačního systému.

Oprava základní desky v záruce

Microsoft umožňuje výměnu základních desek v počítačích koncových zákazníků v rámci záruky při zachování původního certifikátu pravosti (COA) a softwaru operačního systému Microsoft OEM instalovaného v těchto počítačích, a to za současného splnění následujících podmínek:

  • V počítači koncového zákazníka došlo k poškození základní desky v záruční lhůtě poskytnuté výrobcem základní desky nebo sestaveného počítače, přičemž základní deska byla v rámci uznané záruky nahrazena za novou typově odpovídající.
  • Servis opravující počítač nebo zákazník při reaktivaci nově nainstalovaného počítače doloží aktivační lince dokladem o nákupu počítače, že základní deska byla vyměněna v průběhu záruční lhůty.

Upgrade počítače a OEM licence

Obecně platí, že můžete lze vyměnit všechny hardwarové součásti počítače koncového zákazníka a koncový zákazník si může zachovat licenci k původnímu softwaru operačního systému Microsoft OEM, s výjimkou inovace nebo výměny základní desky. Pokud dojde k výměně základní desky, vznikne tím nový počítač a je třeba licence k novému softwaru operačního systému.

Podmínky platné pro System Builder Vám umožňují licencovat software operačního systému OEM společně s neperiferní hardwarovou součástí, jako je například základní deska. Zákazník může tedy, společně s novou základní deskou, zakoupit nový software operačního systému OEM a instalaci.

Přenos licence z PC na PC

Pokud chcete mít možnost přenášet software Microsoft z jednoho počítače do jiného, můžete si zakoupit krabicovou verzi software.