CCS international s.r.o.

English

S L U Ž B Y   V   O B L A S T I

d a t o v ý c h   s í t í   L A N


 

N a š e   s l u ž b y   v   o b l a s t i   d a t o v ý c h   s í t í

Poradenství

Realizace

Servisní služby

V rámci spolupráce nabízíme zákazníkům uzavření nadstandardní a standardní servisní smlouvy, a to jak pro období záruční, tak i pozáruční. Servisní smlouvy mohou být na údržbu a servis kompletní datové sítě, včetně všech komponentů, nebo mohou být pouze na správu datové sítě, případně pouze na údržbu a servis hardware sítě. V rámci správy sítí poskytujeme on-line správu a dohled.

Implementace síťového operačního systému

Pokud je součástí projektu realizace datové sítě požadavek na instalaci síťového řídícího systému, doporučujeme zákazníkům systém LINUX (používáme distribuci Debian 3r0), který je (mimo dalších výhod) dostupný zdarma (platí se stejně jako u komerčních systémů poplatky za instalaci). Alternativou jsou systémy platformy Microsoft.

Způsob implementace je závislý na požadavcích zákazníka (kombinace následujících variant)

Za dobu své existence jsme realizovali několik větších (nad 50 přípojných míst) a desítky menších projektů v oblasti datových sítí. V poslední době stále častěji realizujeme komplexnější řešení, zejména propojování poboček zákazníka do takzvané virtuální privátní sítě (VPN) pomocí sítí metropolitního rozsahu nebo internetu. V těchto aplikacích klademe velký důraz na bezpečnost dat s využitím šifrování a robustního návrhu.

Používáme komponenty výrobců Panduit, Belden, 3M, s aktivními prvky výrobců 3COM, HP, nebo v levnější variantě Micronet.