CCS international s.r.o.

English

R E F E R E N Č N Í   L I S T I N A

n ě k t e r ý c h   z a j í m a v ý c h   z a k á z e k


 

ROK 2020

 

Jubilení základní škola Strýčice
Dodávka IT vybavení do nových učeben
 
Základní škola Trhové Sviny
Dodávka IT vybavení do učeben
 
Městys Ševětín
Dodávka IT vybavení
 
 

ROK 2019

 
Základní škola Borotín
Veřejná zakázka - notebooky, počítače a další
 
Střední Průmyslová škola stavební   
Veřejná zakázka - počítačová síť 

Základní škola a Mateřská škola Lišov
Veřejná zakázka - počítačové učebny

 

ROK 2018


Základní škola Dačice

Veřejná zakázka - notebooky, počítače a další

Základní škola Slavonice

Veřejná zakázka - počítačové učebny

Základní škola Vimperk

Veřejná zakázka - počítačové učebny
 

ROK 2017

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Veřejná zakázka - notebooky, počítače a další

ČESKÁ REPUBLIKA-ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

Veřejná zakázka - notebooky, počítače, speciální grafika a další

 

 

ROK 2016


Základní škola E.Destinové Č.B.

Veřejná zákazka - počítačová učebna, strukturovaná kabeláž


Základní škola Dříteň

Veřejná zákazka - počítačová učebna, strukturovaná kabeláž

Jihostroj Velešín

Aktivní prvky strukturované kabeláže, optická páteř sítě

 

ROK 2015

Národní památkový ústav

Veřejná zákazka - počítače (60ks) a další

Základní školy Velešín, Křemže, Dříteň

WiFi sítě - kompletní pokrytí prostor školy bezdrátovou sítí

Město České Budějovice

Veřejná zakázky - HP počítače Prodesk  (67 ks) a další

ROK 2014

ČVUT Praha

Veřejná zakázka - IT vybavení

Západočeská univerzita v Plzni

Veřejná zakázka - Výkonné grafické stanice (CCS Workstation)

SOU Lišov

Veřejná zakázka - IT vybavení

 

ROK 2013


Gymnazium Písek

Komplexní dodávka IT vybavení.

JAWA Moto spol. s r.o.

IT vybavení.

Stavoklima s.r.o

Dodávky speciálních videostěn.

 

ROK 2012

Centrum výzkumu globální změny AV ČR

Komplexní dodání výpočetní jednotky pro dvoufotonový laser (blade server 36x CPU Intel Xeon), instalace.


SPŠ a SOU Pelhřimov

Komplexní dodávka IT vybavení.


Jihostroj Velešín

Komplexní dodávka grafických pracovních stanic a řídícího serveru Supermicro. 

ROK 2011

Základní škola Lišov

Komplexní dodávka počítačové sítě včetně strukturované kabeláže, 29 pracovních stanic včetně monitorů a SW, audio-vizuální technika, instalace.

Základní škola Trhové Sviny

Komplexní dodávka počítačové sítě dle výběrového řízení, 24 pracovních stanic včetně monitorů a SW, notebooky, strukturovaná kabeláž, audio-vizuální technika, instalace.

Město Litvínov

Počítačová síť (PC CCS) se serverem Supermicro s OS Microsoft pro místní knihovnu, strukturovaná kabeláž, notebooky, tiskárny, multimemdiální a projekční technika. Včetně instalace.

Město Milevsko

Pracovní stanice a notebooky HP, datové úložistě NAS, software

 

ROK 2010

MVCR

Kancelářské počítače CCS, grafické stanice CCS (celkem 35 ks), grafické stanice APPLE, monitory, Grafický software.

Probační a mediační služba Praha

Kancelářské počítače CCS. (70ks)

Universita J.E. Purkyně  v Ústí nad Labem

Grafické stanice CCS včetně monitorů. (19 ks). Software.

Krajský úřad v Českých Budějovicích

Grafické stanice CCS včetně monitorů, multimediální vybavení a software včetně instalace.

 

ROK 2009

Města a obce v ČR

Realizaci projektu - Výzva 02 eGoverenment v obcích CzechPOINT - upgrade a plná verze pracoviště - na obecních nebo městských úřadech (celkem patnáct instalací včetně zaškolení CzechPOINT).

Jihočeská universita v ČB

Komplexní dodávka pro vybavení účebny obsahující strukturovanou kabeláž kat. 6, lokální síť (server a jedenáct pracovních stanic), řešení pro audio-video, ozvučení, projekce včetně montáže a instalace a dále vybavení učebny nábytkem.

VaK Jižní Čechy a.s.

Dodávka serveru Dell PowerEdge R610 a diskového pole Dell MD3000 (15x600GB SAS).

 

 ROK 2008

CCS CarePaq

Pokračování projektu pro školy, hledající levnější a méně centralizovanou správu IT. Jde o pronájem softwarového produktu a služeb maximálně zjednodušující správu kont, PC a dalšího. K 31.12.2008 byl CCS Carepaq instalován a využíván ve dvanácti školách.

Internetové služby, telefonování po Internetu (VoIP)

Ve třetím roce našeho působení na telekomunikačním trhu v oblasti poskytování internetové služby včetně VoIP pro firmy i pro domácnosti jsme rozšířili naši Metropolitní síť o optickou páteř. K ní jsme připojili nové domy (Luční jez). V rámci přechodu z analogovho vysílání na digitální jsme "zasíťovali " několik panelových domů (TV rozvody, SAT rozvody a samozřejmě rozvody pro Internet a VoIP). V součastnosti využívá služby naší sítě CCSnet již přes čtyřista spokojených zákazníků. Firmy i domácnosti.

PKS System s.r.o.

Komplexní dodávka počítačové sítě, server, pracovní stanice, strukturovaná kabeláž, instalace OS Linux, v provozovně v Praze.

 

ROK 2007

Madeta a.s.

Komplexní dodávka řešení pro audio-vizuální místnost, zahrnující projekci obrazu, ozvučení, řízení světel, žaluzií, klimatizace včetně kvalitního řídícího systému. (Bylo řešeno ve spolupráci s firmou Image cz s.r.o.). Dodávka satelitního anténnho sytému pro 16 přípojných míst, včetné rozvodů a instalace.

Webové prezentace

V tomto roce jsme začali poskytovat našim zákazníkům komplexní řešení této Internetové aplikace. Vytvoření „tváře“ webu (webdesign), vytvoření elektronického obchodu, hosting na našich serverech, naplnění webu a e-obchodu daty zákazníka a samozřejmě také zaškolení.

Internetové služby, telefonování po Internetu (VoIP)

Ve druhém roce našeho působení na telekomunikačním trhu v oblasti poskytování internetové služby včetně VoIP pro firmy i pro domácnosti se nám podařilo rozšířit naši bezdrátovou síť CCSnet do dalších obcí v okolí Českých Budějovic (např. Srubec, Doudleby, Roudné, atd.) a také v samotných Českých Budějovicích. V součastnosti využívá služby naší sítě CCSnet již přes stopadesát spokojených zákazníků. Firmy i domácnosti.

 

ROK 2006

Madeta Group a.s.

Komplexní dodávka systému pro řízení velkoskladu a odbavovacího terminálu Madeta v Jesenici u Prahy, jehož součástní byly dodávky mobilních počítačů (snímačů čárového kódu) a instalace bezdrátové sítě a její propojení s mainframe v ČB.

Obec Úsilné

Úspěšné realizování projektu Internet do každé domácnosti v obci Úsilné. Připojili jsme na sedmdesát domácností vysokorychlostním bezdrátovým připojením k celosvětové síti Internet. Projekt byl částečně dotován z peněz EU.

Internetové služby, telefonování po Internetu (VoIP)

V tomto roce jsme začali působit na telekomunikačním trhu. Naším záměrem strategie je poskytovat internetové služby včetně VoIP pro firmy i pro domácnosti. Vlastníme licenci pro poskytování telekomunikačních služeb (telekomunikační koncese). V současné době máme vybudovanou bezdrátovou síť, kromě obce Úsilné, tzv. CCSnet, ke které je připojeno na dvacet firem a cca patnáct domácností. Někteří zákazníci využívají i telefonování po Internetu.

 

ROK 2005

Madeta Group a.s.

Komplexní dodávka systému pro řízení velkoskladu a odbavovacího terminálu Madeta Pelhřimov, jehož součástí byly dodávky mobilních počítačů (snímačů čárového kódu) a instalace bezdrátové sítě a její propojení s mainframe v ČB.

CCS Carepaq

Úspěšný start projektu pro školy hledající levnější a méně centralizovanou alternativu správy IT k projektu "INDOŠ". Jde o pronájem softwarového produktu a služeb maximálně zjednodušující správu kont, PC a dalšího. K 31.12.2005 bylo v provozu pět škol, využívajících CCS Carepaq. Bližší zde.

Outsourcing

V tomto roce jsme rozšířili portfolio firem, kterým poskytujeme komplexní servisní služby. Tyto služby mají pro zákazníka výhodu zejména v úspoře finačních prostředků za vlastní pracovníky IT. K 31.12.2005 poskytujeme komplexní servisní služby 15-ti firmám.

 

ROK 2004

Hauser spol. s.r.o.

Zákazník je výrobcem chladícího zařízení a jeho majitelem je firma Hauser GmbH z Rakouska. Zajišťujeme komplexní outsourcing, dodávku sítě Windows, technickou a servisní podporu, dodávku hardware.

Keytec České Budějovice s.r.o.

Realizace kompletní IT strukturované kabeláže ve výrobní hale. Dodávky hardware. Vytvoření www stránek. Dodávky speciálních průmyslových skříní pro PC.

ZŠ Lišov

Realizace školní počítačové učebny včetně IT strukturované kabeláže.

 

 ROK 2003

Státní zámek Hluboká, Státní zámek Rožmberk

Úspěšná realizace IT strukturované kabeláže s vysokými nároky ze strany památkového ústavu, včetně Komplexní dodávky IT hardware a koncového software.

Arsana s.r.o.

Kompletní outsourcing. Zákazník provozuje supermarket a turistické centrum na hraničním přechodu Hevlín a diplomatickou prodejnu včetně námi dodaného webového obchodu, data z poboček jsou on-line přenášena pomocí VPN na hlavní servery centrály.

Orin s.r.o.

Kompletní outsourcing. Zákazník obchoduje s agrochemií a zemědělskými komoditami.

 

ROK 2002

Jihostroj Velešín

Dodávka a instalce RISC Serveru DS20E.

Viscofan CZ a.s. České Budějovice

Průmyslové PC na bázi Adlink technology včetně dotykových monitorů.

PKS Systém s.r.o., Praha

Komplexní outsourcing. Společnost pracuje pro dopravní podnik hl. města Prahy. Inovace našeho řešení hardware a software z roku 1996 spočívající zejména v přechodu na OS LINUX na novém serveru na bázi Intel Dual XEON CPU, Cheetah SCSI, 1GB páteřního rozvodu sítě. Propojení poboček pomocí VPN. Výhradní dodávky veškerého hardware, kabeláže a spotřebního materiálu.

 

ROK 2001

Škoda Praha, elektrárna Temelín

Dodávky strukturované kabeláže včetně optických tras pro budovu v objektu JETE, dodávky PC komponentů. Dodávky pracovních stanic a dalších komponentů.

ČHMÚ, Č.Budějovice

Dodávky pracovních stanic a serveru včetně příslušenství a síťových komponentů.

MAAG studio, Havanská 10 Praha 7

Komplexní outsourcing. Dodávka sítě Windows NT. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru a pracovních stanic, dodávky hardware.

 

ROK 2000

Čechofracht a.s., Na příkopě 8, Praha 1

Počítače , komponetnty VT, periferie a software, tiskárny.

Řiditelství silnic a dálnic, Lidická, Č.Budějovice

Komplexní zasíťování nové budovy - strukturovaná kabeláž včetně optické páteře.

Meta a.s., Klaricova 17, Č.Budějovice

Počítače , komponetnty VT a software, síť Windows NT.

 

ROK 1999

GAMEX České Budějovice

Počítače Compaq, periferie, příslušenství.

EGC Č.Budějovice

Dodávka sítě Windows. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru a pracovních stanic, dodávky hardware.

Městský úřad Český Krumlov

Komplexní řešení IT infrastruktury na otevřeném software. Souborové, poštovní, databázové, webové a aplikační servery LINUX, jejich kompletní návrh instalace a konfigurace software třetích stran. Komplexní outsourcing.

ROK 1998

EKOEKO, České Budějovice

Komplexní outsourcing. Dodávka služeb. Poradenství, projektování, instalace a špičkový servis sítě a výpočetní techniky.

Jihočeské Mlékárny, České Budějovice

Dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru a pracovních stanic, dodávky hardware.

TOP CON servis s.r.o., Praha

Komplexní outsourcing. Dodávka sítě Winodws NT. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru a pracovních stanic, dodávky hardware.

ROK 1997

EGU Brno, prac. Č.Budějovice

Dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru a pracovních stanic, dodávky hardware.

Hotel Gomel České Budějovice, Chmeleského 1096/12

Komplexní outsourcing. Dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serverů a pracovních stanic, dodávky hardware.

Ammirati Puris, Žitná ul.6-8, 110 00 Praha 1

Komplexní outsourcing. Dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru a pracovních stanic, dodávky hardware.

ROK 1996

Kaučuk Kralupy a.s., Kralupy nad Vltavou

Dodávky pracovních stanic CCS a serverů CCS včetně příslušentví a síťových komponentů (cca 400 ks PC).

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Pro zákazníka jsme navrhli a zrealizovali řešení pro uchovávání a vyhledávání dat z rozsáhlé databáze včetně fotokopií a scanování originálních dokumentů. Řešení bylo postaveno na serveru CCS s OS WINDOWS NT vybaveném vysokokapacitním diskovým polem.

Koh-i-noor a.s., Č. Budějovice

Dodávky průmyslových počítačů a jejich komponentů, dodávky pracovních stanic.

ROK 1995

Stavitelství Kašparů-Koller

Komplexní outsourcing. Dodávka služeb. Poradenství, projektování, instalace a špičkový servis sítě a výpočetní techniky.

Finanční ředitelství hl.města Prahy

Komplexní outsourcing. Dodávka servisních služeb. Servis počítačů, tiskáren a dalšího příslušenství výpočetní techniky.

Národní lékařská knihovna Praha

Sít Novell. Dodávka serveru, pracovních stanic a dalšího příslušenství výpočetní techniky.

ROK 1994

Úřad práce Kolín

Komplexní dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru CCS a pracovních stanic CCS a dodávky hardware.

Úřad práce Louny

Komplexní dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru CCS a pracovních stanic CCS a dodávky hardware.

Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha

Dodávky příslušenství výpočetní techniky.

ROK 1993

HORNICKÁ POJIŠŤOVNA, Most

Komplexní dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru CCS a pracovních stanic CCS a dodávky hardware.

MAŠÁT- HOTEL, Tábor

Komplexní dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru CCS a pracovních stanic CCS a dodávky hardware.

JIHOČESKÉ PIVOVARY

Komplexní dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky pracovních stanic a dodávky hardware pro pivovary ve Strakonicích, Protivíně, Třeboni a v ČB (Samson). Strukturovaná kabeláž v pivovaru Budvar.

ROK 1992

CITY UNIVERSITY, Bratislava

Komplexní dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru a pracovních stanic a dodávky hardware.

ACADEMIA CENTRUM, Bratislava

Komplexní dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru a pracovních stanic a dodávky hardware.

ČSAD Plzeň, Rokycanská 27

Zajištění přechodu z mainframe na PC. Konzultace, instalace OS UNIX na serverech, software na pracovních stanicích, včetně komplexní dodávky hardware, síťových prvků a kabelovéých rozvodů pro všechny střediska v Západočeském regionu.

ROK 1991

ČKD-TRAKCE

Dodávky serverů a pracovních stanic včetně příslušenství.

Třinecké železárny

Komplexní dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru a pracovních stanic a dodávky hardware.

ELITEX Ústí n/Orlicí

Dodávky serverů a pracovních stanic včetně příslušenství.

ROK 1990

ČSAD Plzeň

Zajištění přechodu z mainframe na PC. Konzultace, instalace OS UNIX na serverech, software na pracovních stanicích, včetně komplexní dodávky hardware, síťových prvků a kabelovéých rozvodů.

Gamex, Č.Budějovice

Komplexní dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru a pracovních stanic a dodávky hardware.

Dopravní podnik města Prahy

Komplexní dodávka sítě Novell. Poradenství, vyprojektování, instalace a konfigurace včetně dodávky serveru a pracovních stanic a dodávky hardware.