CCS international s.r.o.

English

C C S   C A R E P A Q   P R O   Š K O L Y


 

Nabízíme školám naše řešení a servis, tzv. CCS Carepaq, který usnadňuje a velice zjednodušuje řízení IT školy. Naše řešení je vhodné jednak pro školy, které již mají svého správce IT a také pro školy, kde řeší správu IT jinak, např. dodavatelsky. Naše řešení spočívá v implementaci „šablony řešení“ pro podmínky dané školy. Toto řešení je v současné době plně funkční na vícero školách . 

 CCS Carepaq obsahuje:

 Dále nabízíme další služby, které nejsou součástí CCS Carepaq, ale přímo s ním souvisí:

CCS Carepaq je snadná a jednoduchá cesta k úspoře finančních nákladů při zachování potřebných nástrojů pro řízení a správu IT školy. Pro dosažení co nejnižších cen volíme řešení co nejvíce nezávislé na komerčním softwaru.


Reference

CCS Carepaq byl s úspěchem nainstalován a běží na těchto školách:

Další informace naleznete v popisu řešení.