CCS international s.r.o.

English

1.   F U N K C E   C C S   C A R E P A Q - P r o   š k o l y  


 

Zajištění serveru a serverových služeb

Pro server je použito řešení na open source softwaru Debian GNU/LINUX na stávajícím serveru. Tím jsou zajištěny nulové náklady na pořízení serverového softwaru včetně všech aktualizací do budoucna. Tento server plní všechny potřebné funkce tak, aby škola byla soběstačnou jednotkou. Jde zejména o tyto funkce:

Pokud by škola zamýšlela stávající server nahradit nebo pokud škola ještě žádný server nemá, doporučujeme využít CCS outsourcingu nebo CCS leasingu pro zakoupení nového serveru (viz oddíl Ceny a financování).

Pracovní stanice

Na stanicích doporučujeme instalovat OS WINDOWS 7 Pro nebo vyšší. Z kancelářského softwaru (Word, Excel) doporučujeme přejít na open source software OpenOffice.org v aktuální verzi, čímž zajistíme nulové náklady na jeho pořízení a všechny upgrade do budoucna. Alternativou bude pořízení Microsoft Office 2016 EDU ve verzi STD. Jako poštovní klient bude na stanice instalován výborný open source program Mozilla ThunderBird. Z důvodu stability jsou v našem řešení vypnuty cestovní profily. Každý uživatel však má z každé stanice dostupný svůj domácí disk a svůj profil Pošty.

2.   C C S   C A R E P A Q  P r o   š k o l y   b e z   s e r v e r u  


 Pro tento typ škol (bez serveru) do čtyř počítačů nabízíme podobné řešení s těmito rozdíly:

 

3.   P Ř I P O J E N Í   K   I N T E R N E T U


 CCS Carepaq neobsahuje připojení na Internet. Tuto službu neposkytujeme. Avšak škole poskytujeme poradenství jak ve výběru vhodného partnera, tak i v realizaci samotného připojení.

4.   R E A L I Z A C E   C C S   C A R E P A Q


 Základní služba, její zavedení a údržba

Základní služba spočívá v údržbě systému za podobných podmínek jako v Internetu do škol (s výjimkou poruch hardware, na který skončila záruka). Jde tedy o udržení serveru a celého systému v chodu (pomocí dálkové správy, případně zásahem technika na místě), helpdesk (telefonické + emailové konzultace). Služby nad rámec základní budou zpoplatněny dle aktuálního ceníku naší firmy.

V ceně základní služby je také přechod z jiného systemu na CCS Carepaq. Přechod zahrnuje následující práce:

Jak CCS Carepaq zavést?

Jednoduchou cestou. Spojte se s naší firmou.

  1. Zašleme Vám návrh outsourcingové smlouvy.
  2. Dohodneme termín jednání, případně exkurzi na již fungujících školách.
  3. Stanovíme termín realizace a technické detaily.
  4. Po podpisu outsourcingové smlouvy projekt dle dohodnutých pravidel realizujeme.
     

5.   C E N Y   A   F I N A N C O V Á N Í


Ceny CCS Carepaq

'''Pro školy se serverem a stanicemi''' je cena Základní služby 23.800,- Kč za jeden rok (např. od 1.1.2016 - 31.12.2016). Cena je včetně DPH.

'''Pro školy bez serveru''' je cena Základní služby 3.000,- Kč za jeden rok plus jednorázový poplatek 500,- Kč za instalaci jednoho počítače. Cena je včetně DPH.

Cena za Základní službu je splatná jednorázově a to ke konci prvního měsíce, kdy služba byla instalována.

Promo akce  -  Server za 1,- Kč !!!

Velkou výhodou Carepaqu je také outsourcing CCS serveru. Škola v rámci Carepaqu může bezplatně používat nový CCS server, který po třech letech trvání smlouvy přejde za 1,- Kč do majetku školy.

 

Koupě výpočetní techniky

Pořízení výpočetní techniky do vlastnictví se dá realizovat buď koupí zboží s jednorázovou platbou, nebo s jednorázovou platbou s odloženou splatností, anebo s úhradou zboží na základě smlouvy o splátkovém prodeji (max. počet splátek je 24).

6.   Z Á V Ě R


Věříme, že jako dlouhodobě úspěšná menší firma (vznikli jsme v r. 1990 jako první soukromá společnost v kraji) zabývající se IT, jsme schopni nabídnout alternativní řešení k stávajícímu, které vyniká zejména:

CCS Carepack je aktivní na těchto školách :

ZŠ a MŠ Lišov, ZŠ J.Š.Baara v ČB, ZŠ Křemže, ZŠ Nové Hrady, ZŠ Trhové Sviny, ZŠ Velešín, ZŠ a MŠ Dříteń, ZŠ Strýčice,  ZŠ Netolice.

Naše firma spravuje dlouhodobě několik škol formou outsourcingu, kde udržujeme značně nehomogenní prostředí počítačů, operačních systémů, software a (většinou) našich serverů.